Note :
Our terms and conditions are written in Dutch. Translation of our terms and conditions can be done with tools like Google Translate. This can lead to a unwanted and automatically adjusted incorrect syntax. We want to inform you that the Dutch text is leading!

Privacy en algemene voorwaarden Personal Wish Tunes

Laatst gewijzigd: 19 maart 2015

Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden
Deze Verklaring van rechten en verantwoordelijkheden ("Verklaring", "Voorwaarden" of "VRV") is afgeleid van de Personal Wish Tunes (PWT) principes en omvat onze servicevoorwaarden die van toepassing zijn op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie hebben met PWT. Wanneer je PWT gebruikt of opent, verklaar je akkoord te gaan met deze Verklaring, die regelmatig wordt bijgewerkt. Aan het eind van dit document zijn bovendien resources opgenomen die informatie bevatten over de manier waarop PWT werkt.

Privacy
We vinden je privacy heel erg belangrijk. We hebben een Beleid inzake gegevensgebruik opgesteld dat belangrijke bepalingen bevat over hoe je PWT kunt gebruiken om items te sturen en delen met anderen en hoe we jouw inhoud en informatie verzamelen en kunnen gebruiken. We adviseren je aan het Beleid inzake gegevensgebruik te lezen en op basis hiervan beslissingen te nemen.

Inhoud en informatie delen
Je bent zelf eigenaar van alle zelf gemaakte afbeeldingen en je geschreven teksten die je plaatst via PWT. Verder gelden de volgende bepalingen: Voor inhoud waarop intellectuele-eigendomsrechten rusten, zoals foto’s en video (IE-inhoud), geef je ons nadrukkelijk de volgende toestemming, afhankelijk van je eventuele privacy- en app-instellingen: je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die je plaatst op of via PWT in verband met PWT (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd. Wanneer je IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. Je begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen). Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de content die je toevoegt aan een PWT. Muziek, geluid of enig ander materiaal waarvan de oorspronkelijke rechten liggen bij anderen dan PWT zijn door gebruiker op legale wijze verkregen en worden alleen als in besloten kring in een persoonlijk bericht aan derden verzonden. Deze worden niet gebruikt om in openbare gelegenheden ten gehore te brengen en mogen op geen enkele wijze worden losgekoppeld van de PWT anders dan het complete bericht waarvoor deze app is bedoeld. Dit omdat PWT enkel de data faciliteiten aanbiedt en de berichten niet op content controleert. Als gebruiker vrijwaart je PWT dan ook van alle vormen van claims die kunnen volgen op gebruik van ongeoorloofd materiaal welke door jou is toegevoegd aan een PWT. Deze eigen verantwoordelijkheid geldt ook voor het eventueel ingesproken bericht dat wordt meegestuurd met de PWT. Je houdt daarbij de normale fatsoennormen en waarden aan en gebruikt deze optie niet om anderen te beledigen, bedreigen, discrimineren, pesten, intimideren of allerlei vergelijkbare onwenselijkheden.

Veiligheid
We doen ons best om PWT veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben je hulp nodig om PWT veilig te houden. Daarom moet je je houden aan de volgende regels: Je plaatst geen niet-geautoriseerde commerciële berichten (zoals spam) op PWT. Gebruik PWT niet tijdens actieve deelname aan het verkeer of in andere situaties die je volle aandacht vergen. Je verzamelt geen inhoud of informatie van gebruikers en gebruikt PWT niet op andere manieren via geautomatiseerde middelen (zoals harvesting bots, robots, spiders of scrapers) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Je houdt je op PWT niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies. Je uploadt geen virussen of andere schadelijke code. Je vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en je meldt je niet aan op een account van iemand anders. Je zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen met haatdragende berichten, bedreigingen of berichten welke van pornografische aard zijn; die aanzetten tot geweld; of die ongewenste naaktbeelden of nodeloos geweld bevatten. Je ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen. Je houdt je aan alle geldende wetten wanneer je een prijsvraag, giveaway of loterij (“promotie”) publiceert via PWT. Je gebruikt PWT niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten. Je doet niets waardoor de correcte werking of weergave van PWT verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere PWT -functionaliteiten. Je faciliteert of stimuleert geen schending van deze Verklaring of onze beleidsregels.

Registratie en accountbeveiliging
PWT-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens en we hebben je hulp nodig om dit zo te houden. Hier volgen enkele regels waaraan je je moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van je account: Je verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op PWT en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders. Je maakt niet meer dan één persoonlijke account. Als we je account deactiveren, maak je geen andere account zonder onze toestemming. Je gebruikt je persoonlijke inbox niet primair voor eigen commercieel gewin en je gebruikt geen PWT pagina voor dergelijke doeleinden. Je gebruikt PWT niet als je jonger bent dan 8 jaar. Je gebruikt PWT niet als je bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Je houdt je contactgegevens correct en actueel. Je deelt je wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), je verleent niemand toegang tot je account en je doet niets wat de beveiliging van je account kan schaden. Je draagt je account (waaronder pagina’s of toepassingen die je beheert) niet over aan iemand anders zonder dat je onze schriftelijke toestemming hebt. Als je een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor je account of pagina, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen indien wij menen dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).

De rechten van anderen beschermen
We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat jij dit ook doet. Je plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie via PWT waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden. We kunnen inhoud en informatie die je via PWT plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden. Als we je inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en je denkt dat dit onterecht is, kun je bezwaar maken. Als je herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we je account indien terecht deactiveren. Je maakt geen gebruik van onze auteursrechten of handelsmerken (waaronder Personal Wish Tunes, de PWT soundscapes, het PWT-logo, de PWT Iconen, PWT-Cards, PWT-Tunes, PWT-Artwork, PWT domeinnamen, of andere soortgelijke verwarrende merken, behalve wanneer je schriftelijke toestemming van ons hebt. Als je informatie verzamelt van gebruikers, moet je: hun toestemming krijgen, duidelijk maken dat jij (en niet PWT) degene bent die de informatie verzamelt en een privacybeleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie je verzamelt en hoe je deze gebruikt. Je plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen of jezelf op of middels PWT. Je stalkt geen andere PWT gebruikers. Indien PWT melding krijgt van activiteiten welke onder hinderlijke berichten vallen kunnen wij het betreffende PWT account van deze verzender deactiveren.

Mobiele en andere apparaten
We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van je telecomaanbieder (zoals voor sms en datakosten) gewoon van toepassing zijn. Je verleent toestemming en alle rechten die nodig zijn zodat gebruikers hun apparaten kunnen synchroniseren (ook via een toepassing) met alle informatie en contactgegevens die zij kunnen zien op PWT. PWT heeft het recht op ieder gewenst moment over te gaan op betaalde services binnen de bestaande applicatie, websites en platformen van PWT. Hierover worden de gebruikers vooraf geïnformeerd.

Betalingen
Als je een betaling doet aan of binnen PWT of PWT-credits gebruikt, ga je akkoord met de betalingsvoorwaarden van de betreffende app-store.

Over advertenties en andere commerciële inhoud die worden getoond op PWT
Ons doel is advertenties en andere commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers en adverteerders. Om ons hierbij te helpen, ga je akkoord met het volgende: Je geeft ons toestemming je naam, profielfoto, inhoud en informatie (zoals klik gedrag) te gebruiken voor commerciële, gesponsorde of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat je een bedrijf of een andere entiteit toestaat ons te betalen om je naam en/of profielfoto met je inhoud of informatie te tonen, zonder dat je daarvoor compensatie krijgt. Als je een specifieke doelgroep hebt geselecteerd voor je inhoud of informatie, respecteren we bij het gebruik je keuze. Je begrijpt dat we betaalde services en communicatie mogelijk niet altijd als zodanig herkennen.

Speciale bepalingen voor software
Als je onze PWT app of website downloadt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat de software zo nu en dan upgrades, updates en extra functies van ons downloadt en installeert om de software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Om je van nieuwigheden op de hoogte te stellen ga je akkoord met het ontvangen van push-berichten waarin nieuwigheden of nieuws over PWT wordt verspreid. Het is niet toegestaan broncode te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer we je uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Beëindiging
Als je de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridische blootstelling voor ons creëert, kunnen we je toegang tot PWT geheel of gedeeltelijk stopzetten. We zullen je hierover via e-mail informeren of wanneer je de volgende keer probeert je account te openen. Je kunt je account op elk moment verwijderen of deactiveren.

Geschillen
Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op PWT, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op PWT niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op PWT. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op PWT vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van PWT-gebruikers.

Geschillen
Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot jouw acties, inhoud of informatie op PWT, zul je ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op PWT niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op PWT. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die je mogelijk op PWT vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van PWT-gebruikers.

WE PROBEREN PWT ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR JE GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WE BIEDEN PWT ZOALS HET WORDT GEBODEN, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE GARANDEREN NIET DAT PWT ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT PWT ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. PWT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PARTIJEN EN JE VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE JE TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT. ALS JE INWONER BENT VAN CALIFORNIË, DOE JE AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK, WAARIN STAAT: EEN ALGEMENE RELEASE IS NIET GELDIG OP CLAIMS DIE DE SCHULDEISER NIET KENT OF VERMOEDT TE BESTAAN TEN GUNSTE VAN HEM/HAAR OP HET MOMENT VAN UITROLLEN VAN DE RELEASE, WELKE ALS HIJ/ZIJ DEZE HAD GEWETEN AANZIENLIJK VAN INVLOED ZOUDEN ZIJN GEWEEST OP ZIJN/HAAR VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR. WE ZIJN JEGENS JOU NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VERKLARING OF MET PWT, ZELFS NIET ALS WE ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE VERKLARING OF VAN PWT ZAL NIET HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,00) OF HET BEDRAG DAT JE ONS IN DE AFGELOPEN 6 MAANDEN HEBT BETAALD. KRACHTENS BEPAALDE GELDENDE WETTEN IS HET MOGELIJK NIET TOEGESTAAN DE AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF AF TE WIJZEN, WAARDOOR BOVENSTAANDE BEPERKING OF AFWIJZING MOGELIJK NIET OP JOU VAN TOEPASSING IS. IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PWT BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL MOGELIJK IS VOLGENS DE GELDENDE WET.

Speciale bepalingen voor gebruikers buiten Nederland
Wij streven ernaar een platform te creëren met consistente regels voor iedereen, maar wij willen ook plaatselijke wetten respecteren. De volgende bepalingen gelden voor gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met PWT buiten Nederland : Je gaat ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland of het eventuele toekomstige vestigingsland van PWT. Je gebruikt PWT niet als het jou verboden is om producten, services of software te ontvangen die afkomstig zijn uit Nederland of het eventuele toekomstige vestigingsland van PWT.

Definities
Met "PWT" bedoelen we de functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.personalwishtunes.com en andere websites van het PWT-merk of via co-branding (waaronder subdomeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) sociale plug-ins en ander vergelijkbaar aanbod; en (d) onze tunes + soundscapes en andere media, software (zoals een werkbalk), apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. Met "Platform" bedoelen we een set API’s en services (zoals inhoud) waarmee anderen, waaronder toepassingontwikkelaars en websitebeheerders, gegevens kunnen ophalen van PWT of gegevens aan ons kunnen verstrekken. Met "informatie" bedoelen we feiten en andere gegevens over jou, waaronder acties door gebruikers en niet-gebruikers die interactie voeren met PWT. Met "inhoud" bedoelen we alles wat jij of andere gebruikers plaatsen op PWT en niet onder de definitie van informatie valt. Met "gegevens", "gebruikersgegevens" of "gegevens van de gebruiker" bedoelen we alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die jij of een derde partij kan ophalen van PWT of aan PWT kan verstrekken via het platform. Met "plaatsen" bedoelen we posten via of op PWT of op andere wijze beschikbaar stellen door PWT te gebruiken. Met "gebruiken" bedoelen we gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van. Met "actieve geregistreerde gebruiker" bedoelen we een gebruiker die in de afgelopen 30 dagen minimaal eenmaal Personal Wish Tunes heeft gebruikt. Met "toepassing" bedoelen we elke toepassing of website die het platform gebruikt, evenals alle andere dingen die gegevens van ons ontvangen of hebben ontvangen. Als je het platform niet meer gebruikt maar niet alle gegevens van ons hebt verwijderd, geldt de term toepassing totdat je alle gegevens hebt verwijderd.

Overige
Deze Verklaring vormt de hele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot PWT en geldt boven eventuele eerdere overeenkomsten. Indien een deel van deze Verklaring niet-afdwingbaar blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht en geldig. Als we iets uit deze Verklaring niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als toestemming. Een eventuele wijziging of verklaring van afstand van deze Verklaring moet schriftelijk worden gedaan en door ons worden ondertekend. Je draagt geen rechten of verplichtingen onder deze Verklaring over aan iemand anders zonder dat je onze toestemming hebt. Al onze rechten en verplichtingen onder deze Verklaring kunnen we vrij toewijzen in het geval van een fusie, overname of verkoop van activa, krachtens de wet of anderszins. Niets in deze Verklaring zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden. Met deze Verklaring worden geen rechten van derde partijen verleend. We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan jou zijn verleend. Bij het gebruiken of openen van PWT houd je je aan alle geldende wetten.

Tot slot
Bedankt voor het installeren van PWT. PWT is blij dat je gebruik maakt van de wish app. We hopen dat je veel gemak en plezier beleefd aan PWT. Suggesties en vragen kun je ons sturen via de contactpagina op onze website www.personalwishtunes.com. We lezen alle email zorgvuldig maar je zult begrijpen dat we helaas niet alle mail persoonlijk kunnen beantwoorden.